DropnShop’s persondatapolitik for indsamling af oplysninger til brug for opfyldelse af aftaler med vores kunder

 

Usedmobile ApS (herefter ”vi”, ”os”, ”vores”) behandler dine personoplysninger i overensstemmelse med denne persondata- og privatlivsbeskyttelsespolitik (herefter ”Persondatapolitik”).

 

I det følgende informerer vi dig om dine rettigheder som registreret kunde hos os, samt om hvordan vi behandler og beskytter dine personoplysninger.

 

 

 1. Personoplysninger

  1. Vi behandler kun personoplysninger om dig, som din arbejdsgiver har givet os for at kunne opfylde vores aftale med din arbejdsgiver omkring tilbud af bruttolønsprodukter via lønnedgang, eller personoplysninger som vi modtager fra andre jf. 1.2. De indsamlede personoplysninger vil typisk omfatte:

 • Kontaktoplysninger; for- og efternavn, adresse, e-mailadresse, og telefonnummer.

 1. Anvendelse af dine personoplysninger

  1. Formålet med indsamlingen af dine personlige oplysninger er at opfylde vores aftale med din arbejdsgiver omkring levering af de bruttolønsprodukter og ydelser, som du har valgt via din arbejdsgiver. (herefter ”Formålet”).

  2. Vi behandler kun personoplysninger om dig og din husstand, der er relevante og tilstrækkelige til opfyldelse af Formålet.

 2. Opbevaring af dine personoplysninger

  1. Dine personoplysninger opbevares hos - en af os – valgt ekstern virksomhed, KS Development ApS, (herefter ”Databehandleren”),

  2. Oplysningerne lagres på servere inden for EU, og dine personlige oplysninger vil derfor altid være omfattet af beskyttelsen i persondataforordningen.           

  3. Vi er, over for dig, ansvarlige for opbevaringen af dine personlige oplysninger hos Databehandleren.

  4. Vi påser løbende, at vi og Databehandleren har truffet de fornødne tekniske og organisatoriske sikkerheds-foranstaltninger mod, at dine personlige oplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, går tabt eller forringes. Endvidere sikrer vi, at de ikke kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med de til enhver tid gældende regler om behandling af personoplysninger.

 3. Deling

  1. Vi kan dele dine personlige oplysninger med andre leverandører og samarbejdspartnere, f.eks. andre leverandører, et forsikringsselskab, rådgivere etc., når det er nødvendigt for, at vi kan opfylde vores aftale med din arbejdsgiver omkring bruttolønsprodukter stillet til rådighed for dig via lønnedgang.

  2. Herudover kan vi dele dine personlige oplysninger, hvis vi er forpligtede til at overdrage eller dele dine personlige oplysninger med offentlige- og retslige myndigheder, herunder hvis vi skal indberette oplysninger til det offentlige.  

 4. Sletning af dine personlige oplysninger

  1. Vi opbevarer kun personoplysninger, så længe det er nødvendigt til opfyldelse af Formålet eller til opfyldelse af lovkrav.

  2. Vi sletter dine oplysninger, når vi ikke længere har behov for dem, men senest når forældelsesfristen for vores ansvar for det udførte arbejde udløber.

 5. Dine rettigheder

  1. Du er til enhver tid berettiget til at få oplyst, hvilke personoplysninger vi har indsamlet, og som vi opbevarer og behandler om dig. Ønsker du at få det oplyst, så kontakt os på vores e-mail. (info@dropnshop.dk)

  2. Du kan til en enhver tid kræve berigtigelse, gøre indsigelse eller få begrænset behandlingen af dine personoplysninger. 

 6. Ønsker du at klage over vores behandling af dine personoplysninger, kan det ske til Datatilsynet, Borgergade 28, 1300 København K, tlf.: 33 19 32 00 eller via e-mail: dt@datatilsynet.dk

 7. Dataansvarlig

  1. Dine personoplysninger indsamles og behandles af:

   1. Usedmobile ApS
    CVR: 33755473
    Lindenovsvej 36, 9330 Dronninglund
    E-mail: info@dropnshop.dk